Folk  og  historie

Karriere

Lingalaks AS driv matfiskproduksjon innan havbruk, og har sin produksjon i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune. Her kan me  nytte  naturens eigne produksjonsvilkår med gode temperaturar og klort, straumsterkt vatn.

Gjennom fleire generasjonar har eigarar og medarbeidarar opparbeidd seg unik kunnskap om lokalt miljø og klima. Dette gjev oss store fordelar når det gjeld berekraftig og miljøretta drift.

Totalt har konsernet 9 konsesjonar derav to visningskonsesjonar, 45 tilsette og ei omsetning i 2016 på om lag 600 mill.  Selskapet har hovedkontor i Hardanger, og eig slakteri saman med Tombre fiskeanlegg der. Nokre av våre viktigaste verdiar som bedrift er å vere ærleg, fremtidsretta og ha fokus på godt samarbeid.

Ledige stillingar: