Folk  og  historie

Karriere

Lingalaks AS driv matfiskproduksjon innan havbruk, og har sin produksjon i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune. Her kan me  nytte  naturens eigne produksjonsvilkår med gode temperaturar og klort, straumsterkt vatn.

Gjennom fleire generasjonar har eigarar og medarbeidarar opparbeidd seg unik kunnskap om lokalt miljø og klima. Dette gjev oss store fordelar når det gjeld berekraftig og miljøretta drift.

Totalt har konsernet 9 konsesjonar derav to visningskonsesjonar, 45 tilsette og ei omsetning i 2016 på om lag 600 mill.  Selskapet har hovedkontor i Hardanger, og eig slakteri saman med Tombre fiskeanlegg der. Nokre av våre viktigaste verdiar som bedrift er å vere ærleg, fremtidsretta og ha fokus på godt samarbeid.

Ledige stillingar:

Sommarvikarar:

Lingalaks søkjer sommarvikarar. Dersom du er interessert i akvakultur og ynskjer å lære om oppdrettsbransjen i eit spanande miljø i sommar søkjer me no sommarvikarar til å jobbe ute på anlegga våre og inne på sentralfôring.
Kriterier som vert vektlagd:
– over 18 år
– har båtførarprøven
– har kran/truck førarbevis
– starta eller påtenkt utdanning innan akvakultur/TAF

Send inn din søknad merka «Sommarvikar» med CV til karriere@lingalaks.no innan 1 april.