Folk og historie

Karriere

Me beheld søknaden din og all anna informasjon du har gjeve oss, fram til søknadsprosessen er fullført og i ein påfylgjande periode så lenge me anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstende lenger enn 6 månadar uten at du sjølv bekreftar at me kan lagre den lenger enn dette.

 

Ledige stillingar

Me har for tida ingen ledige stillingar, men du kan sende ein open søknad til karriere@lingalaks.no