Folk og historie

 

LEDIG STILLING: DAGLIG LEDER I MILJØ OG HAVBRUK AS

Du kan lese mer om stillingen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=243135785

I Miljø & Havbruk AS vil du få et stort handlings- og ansvarsområde, og være en nøkkelperson i å finne nye muligheter i havbruksnæringen. Hovedoppgaven din blir å lede Miljø & Havbruk AS som et innovativt og framtidsrettet selskap med mål om å bidra til at eierselskapene oppnår optimal produksjon og drift.

For tiden drifter Miljø & Havbruk Norges mest effektive avlusingsfartøy – Seisund, et skip som har som formål å holde eierselskapenes med avlusingskapasitet. Vi ønsker å utvikle selskapet videre, og bidra ytterligere til en innovativ og framtidsrettet havbruksnæring. Derfor søker vi nå etter en driftig daglig leder med kremmerånd.

Miljø & Havbruk AS ble i 2015 stiftet gjennom et samarbeid mellom havbruksselskapene Lingalaks AS, Eide Fjordbruk AS, og Tombre Fiskeoppdrett AS. Disse tre selskapene står fremdeles som eiere av selskapet.

 

Me beheld søknaden din og all anna informasjon du har gjeve oss, fram til søknadsprosessen er fullført og i ein påfylgjande periode så lenge me anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstende lenger enn 6 månadar uten at du sjølv bekreftar at me kan lagre den lenger enn dette.