Sertifiseringar

 

 

 

(The Global Partnership for Good Agricultural Practice)

Her kan du lese mer om Global G.A.P.
Vårt GGN nummer er 4052852404402

 

 

Lokalitet

Status

Aplavik Global.G.A.P.-sertifisert
Bergadalen Global.G.A.P.-sertifisert
Djupevik Global.G.A.P.-sertifisert
Jibbersholmane (legg inn link) Global.G.A.P.-sertifisert / Under ASC-sertifisering
Ljonesbjørgene Global.G.A.P.-sertifisert
Nebbo Er ikke Global.G.A.P.-sertifisert da det er samdrift på lokaliteten med annen oppdretter som ikke har Global.G.A.P.-sertifisering
Rossholmen Global.G.A.P.-sertifisert
Saltkjelen Global.G.A.P.-sertifisert
Toska N Global.G.A.P.-sertifisert
Toska S Under Global.G.A.P.-sertifisering
Tveitnes Global.G.A.P.-sertifisert

 

 

Jibbersholmane

 

Kommune Radøy
Lokalitetsnummer 11665
Produksjonskapasitet 3620 tonn laks
Global G.A.P. status

Sertifiseringsdato (førstegangs)

Re-sertifiseringsdato

Sertifikat gyldig til

Sertifisert

03.05.2013

02.04.2019

09.06.2019

ASC status

Sertifiseringsdato (førstegangs)

Re-sertifiseringsdato

Sertifikat gyldig til

Under sertifisering

Revisjon utført 03.06.-06.06.2019

Produksjonsstart Høst 2018
Produksjonsslutt
Uforklarlige tap (EUL)

Rapporteres ved slakting

Uforklarlig tap beregnes som:

antall utsatt smolt – dødelighet – slakt – rømming. 

Beregningen skal sikre kontroll på fisken og avdekke alt tapt av fisk som ikke kan forklares eller dokumenteres. 

Dødelighet på fugl og pattedyr

Publiseres innen 30 dager etter hendelse

 

2 døde fugler totalt siden utsett i aug. 2018
Rømming

Publiseres innen 30 dager, rapporteres også umiddelbart til Fiskeridirektoratet

0
Siste oppdatering av info i tabell 27.08.19

 

 

Lakselus