Personvernerklæring for Lingalaks AS

Personvernerklæringen er ment for å sikre at kunder er informert om hvilke opplysninger vi samler inn og lagrer om kundene våre. Den forteller også hvorfor vi bruker opplysningene, og hvordan vi sikrer våre kunders rettigheter og reglene i personlovgivningen av 25. mai 2018.

Behandlingsansvarlig:

Daglig leder er på vegne av Lingalaks AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysningar som lagres:

Vi lagrer følgende personopplsyninger om våre kunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Formål med behandlingen:

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelse etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen:

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse registrering av dine kundeopplysninger lagres hos oss i 3,5år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: personvern@lingalaks.no

Postadresse: Lingalaks AS, Grovabrotet8 5600 Norheimsund